•    Nhằm thu hút đông đảo bạn đọc trẻ nhất là lứa tuổi thiếu nhi đến sử dụng và khai thác một cách hiệu quả vốn tài liệu hiện có, Thư viện tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng phục vụ thiếu nhi để bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông trong mỗi dịp hè, từng bước củng cố và phát huy loại hình văn hóa đọc trong giới trẻ.
 •    Để phục vụ nhu cầu học tập và giải trí cho học sinh trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, Thư viện tỉnh đã luân chuyển gần 1.000 bản sách, trị giá khoảng 20.000.000 đ xuống các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố.
 •    Chiều ngày 15/02/2017, Tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm 2016.
 •    Chiều 17/01/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2017.
 •   Sau 02 năm triển khai tại tỉnh Lai Châu. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet cộng đồng tại Việt Nam” và đưa ra phương hướng hoạt động, giải pháp duy trì bền vững của các điểm tiếp nhận sau khi dự án kết thúc.
Tin thư viện
Tin thư viện

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC ĐỂ THU HÚT BẠN ĐỌC THIẾU NHI TRONG MỖI DỊP HÈ.

Nhằm thu hút đông đảo bạn đọc trẻ nhất là lứa tuổi thiếu nhi đến sử dụng và khai thác một cách hiệu quả vốn tài liệu hiện có, Thư viện tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng phục vụ thiếu nhi để bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông trong mỗi dịp hè, từng bước củng cố và phát huy loại hình văn hóa đọc trong giới trẻ.

Sách chuyên đề Chào mừng 68 năm CM Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Giới thiệu Sách chuyên đề
Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách mới
Video tư liệu