• "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  • "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  • "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  • "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  • "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Tin thư viện
Tin thư viện

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày 08/01/2021, Thư viện tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Đến dự có đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, các đồng chí đại diện BCH Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, cùng toàn thể Viên chức và người lao động Thư viện tỉnh Lai Châu.

Sách chuyên đề Chào mừng 68 năm CM Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Giới thiệu Sách chuyên đề
Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách mới
Video tư liệu