• "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  • "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  • "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  • Từ ngày 17 - 18/9/2022, tại Hội trường UBND huyện Phong Thổ, Thư viện tỉnh Lai Châu tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).
  • GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9 Năm 2022
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin thư viện
Tin thư viện

Thư viện tỉnh trưng bày, triển lãm sách lưu động

Từ ngày 17 - 18/9/2022, tại Hội trường UBND huyện Phong Thổ, Thư viện tỉnh Lai Châu tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).

Sách chuyên đề Chào mừng 68 năm CM Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Giới thiệu Sách chuyên đề
Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách mới
Video tư liệu