Hướng dẫn mượn, trả sách

- Khi vào thư viện phải xuất trình thẻ, không cho mượn thẻ, khi làm mất thẻ phải báo với Thư viện.

- Không tự tiện làm xê dịch tài liệu, gây mất trật tự, vệ sinh trong phòng đọc, phòng mượn.

- Tự bảo quản hành lý, tài sản cá nhân.

- Phải đặt cược một số tiền, phải bồi thường khi làm mất sách, hư hỏng sách và chịu phạt hành chính khi mượn sách quá hạn.

- Được tham gia góp ý với cán bộ Thư viện và được yêu cầu Thư viện đáp ứng nhu cầu tra cứu (nếu yêu cầu đó chính đáng).

- Được mượn từ hai cuốn/lượt (đối với người lớn); ba cuốn/lượt đối với thiếu nhi không vượt quá số tiền đặt cược, mỗi tài liệu không được mượn quá năm ngày.

Video tư liệu