Nội quy thư viện

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC – PHÒNG MƯỢN

 

I. Đối với độc giả:

- Khi sử dụng Thư viện phải làm thẻ, phải trả lệ phí theo quy định.

- Khi vào thư viện phải xuất trình thẻ, không cho mượn thẻ, khi làm mất thẻ phải báo với Thư viện.

- Không tự tiện làm xê dịch tài liệu, gây mất trật tự, vệ sinh trong phòng đọc, phòng mượn.

- Tự bảo quản hành lý, tài sản cá nhân.

- Phải đặt cược một số tiền, phải bồi thường khi làm mất sách, hư hỏng sách và chịu phạt hành chính khi mượn sách quá hạn.

- Được tham gia góp ý với cán bộ Thư viện và được yêu cầu Thư viện đáp ứng nhu cầu tra cứu (nếu yêu cầu đó chính đáng). Được mượn từ hai cuốn/lượt (đối với người lớn); ba cuốn/lượt đối với thiếu nhi không vượt quá số tiền đặt cược, mỗi tài liệu không được mượn quá năm ngày.

II. Đối với cán bộ thư viện:

- Mở cửa đúng giờ quy định.

- Đáp ứng mọi nhu cầu của độc giả.

- Khước từ yêu cầu của độc giả nếu yêu cầu đó trái với quy định của Thư viện.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng hệ thống tra cứu.

- Thái độ đối với độc giả phải đúng mực, khiêm tốn.

Video tư liệu