Thủ tục cấp thẻ

THỦ TỤC CẤP THẺ

+ Chứng minh thư nhân dân (Giấy giới thiệu của cơ quan, Thẻ học sinh).

+ 02 ảnh 3 x 4.

- Thời hạn cấp thẻ: 01 ngày kể từ khi đọc giả có đầy đủ hồ sơ

+ Thẻ Thư viện sử dụng có giá trị trong 01 năm, sau 01 năm phải đổi thẻ.

+ Không sử dụng thẻ của người khác.

+ Khi làm mất thẻ phải báo cho Thư viện và làm lại thẻ mới như ban đầu.

+ Khi làm thẻ phải đóng lệ phí và tiền làm thẻ.

        BẢNG LỆ PHÍ THƯ VIỆN 

         1. LÀM THẺ:

          - Người lớn: 15.000đ/thẻ/năm.

          - Thiếu nhi: 5.000đ/thẻ/năm.

          2. KHÔNG LÀM THẺ:

          - Người lớn: 1.200đ/lượt.

          - Trẻ em: 500đ/lượt.

          3. LÀM MẤT MÁT, HƯ HỎNG TÀI LIỆU THƯ VIỆN

          - Trị giá tài liệu dưới 20.000đ: Bồi thường gấp 03 lần giá trị tài liệu gốc.

          + Trị giá trên 20.000đ: Bồi thường gấp 02 lần giá trị tài liệu gốc.

          4. MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN ( quá 07 ngày và không xin gia hạn )

          Cứ 01 ngày x 1.000đ.

          5. SAO CHỤP TÀI LIỆU CỦA THƯ VIỆN. ( theo thông tư 30/2004/TT- BTC).

-  Tài liệu hành chính: 1.000đ/trang.

- Tài liệu nghiên cứu: 1.200đ/trang.

         6. ĐẶT CƯỢC:

          - Người lớn : 50.000đ/thẻ/năm.

          - Thiếu nhi: 30.000/thẻ/năm.

Video tư liệu