Nội quy - Quy chế

NỘI QUY THƯ VIỆN

 

1.  BẠN ĐỌC CỦA THƯ VIỆN

Mọi tập thể - cá nhân đang sinh sống và làm việc tại địa phương.

2. THẺ THƯ VIỆN:

- Người đến làm thẻ  thư viện phải có các giấy tờ sau:

+ Chứng minh thư nhân dân (Giấy giới thiệu của cơ quan, Thẻ học sinh).

+ 02 ảnh 3 x 4.

- Thời hạn cấp thẻ: 01 ngày kể từ khi đọc giả có đầy đủ hồ sơ

+ Thẻ Thư viện sử dụng có giá trị trong 01 năm, sau 01 năm phải đổi thẻ.

+ Không sử dụng thẻ của người khác.

+ Khi làm mất thẻ phải báo cho Thư viện và làm lại thẻ mới như ban đầu.

+ Khi làm thẻ phải đóng lệ phí và tiền làm thẻ.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỌC:

- Khi vào Thư viện:

+ Xuất trình thẻ Thư viện.

- Trong Thư viện:

+ Chấp hành đúng các quy định của Thư viện.

+ Không mang vật liệu cháy nổ hoặc chất khác mà nhà nước cấm.

+ Không tự ý thay đổi vị trí tài liệu.

+ Không mất trật tự, mất vệ sinh.

+ Bảo quản tài liệu của Thư viện: Không đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, làm hỏng tài liệu.

+ Giữ tài sản của Thư viện, phương tiện, tài sản cá nhân.

- Khi ra khỏi Thư viện:

Phải trả tài liệu đã mượn.

4. SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA THƯ VIỆN:

- Đọc tại chỗ:

+ Mỗi lần đọc tối đa 03 tài liệu.

+ Không được mang tài liệu ra khỏi Thư viện.

- Mượn về nhà:

- Mỗi lần mượn 02 tài liệu (sách văn học 02 bản) thời hạn 07 ngày, quá thời hạn sử dụng cần gia hạn thêm 03 ngày không quá 02 lần gia hạn.

- Sử dụng tài liệu tra cứu:

+ Khi sử dụng hệ thống tra cứu, các hộp phích, bạn đọc không được xé phích, hoặc rút phích ra khỏi ô phích.

5. XỬ LÝ VI PHẠM:

Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thu hồi thẻ vĩnh viễn.

- Xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền đối với các trường hợp:

+ Mượn tài liệu quá hạn.

+ Sao chụp trái phép tài liệu Thư viện.

+ Làm hư hỏng, rách nát hoặc tráo tài liệu; tài sản…

+ vi phạm các nội quy của Thư viện.

Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Video tư liệu