Hoạt động chuyên môn

HIỆU QUẢ VIỆC LUÂN CHUYỂN SÁCH VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Là thư viện đứng đầu trong hệ thống thư viện công cộng của tỉnh có số lượng tài liệu tương đối lớn, phong phú về môn loại. Với mục đích khai thác tối đa hiệu quả vốn tài liệu (sách) của thư viện; Tăng lượt sách luân chuyển; tăng lượt bạn đọc. Từ khi đi vào hoạt động thư viện tỉnh đã thực hiện việc luân chuyển về thư viện huyện; Điểm bưu điện văn hoá xã; Thư viện, tủ sách thuộc lực lượng vũ trang(Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh); Thư viện thuộc hệ thống giáo dục thu được kết quả đáng ghi nhận.

Hiệu quả từ các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm

Hưởng ứng phong trào phát động thi đua của ngành, trong những năm gần đây Thư viện tỉnh Lai Châu đã có nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến được các cấp công nhận và ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường chất lượng thu hút và phục vụ bạn đọc.

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “ NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM” VỚI HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TỈNH LAI CHÂU

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án BMGF) do Quỹ Bill&Melinda Gates tài trợ. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch được triển khai thực hiện từ năm 2011 với tổng kinh phí là 50 triệu USD. Lai Châu là một trong 40 tỉnh được tiếp nhận dự án. Số điểm được tiếp nhận là 29 điểm: Hệ thống thư viện công cộng 17 điểm, hệ thống Bưu điện 12 điểm Bưu điện văn hoá xã.

CÔNG TÁC SỐ HÓA TẠI THƯ VIỆN TỈNH LAI CHÂU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ RA.

Trong xu hướng chung hiện nay, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã tác động và làm biến đổi về chất các loại hình thư viện truyền thống. Dần hình thành loại hình “Thư viện số”/“Thư viện điện tử”...

THỰC TRẠNG BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TỈNH LAI CHÂU

Bổ sung vốn tài liệu (mua sách, báo) là việc làm thường xuyên, liên tục trong hoạt động thư viện. Việc bổ sung vốn tài liệu có vai trò đặc biệt quan trọng vì: Vốn tài liệu không chỉ là tài sản, mà còn là cơ sở, nền tảng cho mọi hoạt động của thư viện. Vốn tài liệu của thư viện càng phong phú thì khả năng đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin càng lớn và thu hút được đông đảo bạn đọc. Vốn tài liệu của thư viện tăng là cơ sở thực tiễn để đánh giá sự phát triển của thư viện; là điều kiện quan trọng để xếp hạng của thư viện. Thứ hạng của thư viện liên quan đến định mức đầu tư xây dựng trụ sở; kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức, biên chế của một thư viện.

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
Video tư liệu