Giới thiệu sách chuyên đề

Bộ sách “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”

Gửi lúc 15/05/2020 15:24:53 PM

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản vô giá về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam.

Bộ sách “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” do Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2014, gồm 10 cuốn sách tập hợp những tư liệu quý về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được sưu tầm, tuyển chọn từ hàng vạn câu chuyện đời thường của Bác. Bác “Lạc quan ” trong mọi tình huống mợi khó khăn, Bác “Bao dung” với tất cả,  với Bác đời sống của nhân dân còn quan trọng hơn. Bác giản dị từ bữa ăn, đến cái áo được nhân dân dân biếu mà vá vai Bác cũng không đồng ý cho thay vỏ. Bác tiết kiệm từng đồng tiền bát gạo vì đó là mồ hôi nước mắt của dân… Thông qua những câu chuyện trong bộ sách này, là một tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại; là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng; tấm gương nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người; tấm gương trong việc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường… Khi còn sống, Bác luôn luôn đồng cam cộng khổ với nhân dân, “lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ”. Trước khi qua đời, Người chỉ tiếc rằng “không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đức độ của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam ta gắn liền với những phẩm chất cao quý nhất của giai cấp công nhân. Và tất cả những điều đó hình thành nên nhân cách Hồ Chí Minh đã khiến triệu triệu trái tim Việt Nam yêu mến, là niềm tin, là ánh sáng soi đường cho bao thế hệ phải noi theo. Bác người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam. Trong bầu không khí đổi mới như hiện nay phải hiểu Bác chân thực nhất, đầy đủ nhất để yêu Bác lòng ta trong sáng hơn thì học Bác mới có giá trị thiết thực.

Bộ sách hiện được trưng bày và phục vụ tại phòng mượn Thư viện tỉnh Lai Châu


 ( 3.0 / 0 )
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...
Video tư liệu