Mời viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử (website) thư viện tỉnh

Gửi lúc 17/08/2016 15:25:51 PM

Mời viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử (website) thư viện tỉnh

Trang Thông tin điện tử Thư viện tỉnh Lai Châu (Website) là phương tiện đăng, truyền tải thông tin; giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các hoạt động phục vụ, thông tin tuyên truyền, nội quy, quy định trong việc phục vụ đọc giả; Phản ánh các hoạt động của thư viện, tủ sách cơ sở trong hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lai Châu từ tỉnh đến cơ sở.

Để trang thông tin điện tử  phong phú về thông tin, phản ánh được các hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Lai Châu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thư viện tỉnh trân trọng kính mời cán bộ trong và ngoài ngành, quý đọc giả tham gia viết tin, bài theo các chuyên mục: Tin tức - sự kiện; hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; gương điển hình trong hoạt động thư viện; giới thiệu sách mới, sách chuyên đề.

Yêu cầu tin, bài viết:

- Nội dung thông tin phải đầy đủ chính xác, đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phản ánh mọi hoạt động liên quan đến hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lai Châu.

- Tin, bài được viết rõ ràng, nếu đánh máy sử dụng Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài viết không quá 1.200 từ.

- Ảnh: Dung lượng thấp nhất là 1MB, rõ nét và kèm theo chú thích ảnh.

Tin, bài được lựa chọn, biên tập đăng trên trang thông tin điện tử (Website) Thư viện tỉnh sẽ được thanh toán nhuận bút theo quy chế của Thư viện tỉnh. Trong quá trình biên tập, Ban biên tập có thể linh hoạt bổ sung và điều chỉnh  thông tin nhằm năng cao chất lượng nội dung của tin, bài viết.

Tin, bài gửi về Thư viện tỉnh Lai Châu - Phường Đoàn Kết - Tp Lai Châu - Tỉnh Lai Châu và gửi vào Email: bbtthuvienlaichau@gmail.com.

Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của quý đọc giả.

 ( 3.0 / 0 )
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...
Video tư liệu